مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

044 3337 98 01

فارسی English Türkçe Русский

واردات 56 تن صابون حمام و دستشویی به کشور

واردات 56 تن صابون حمام و دستشویی به کشور

واردات 56 تن صابون حمام و دستشویی به کشور : به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۶ تن صابون حمام و

دستشویی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم صابون حمام و دستشویی به کشور

۴۲۲ هزار و ۶۱۶ دلار ارز از کشور خارج شد

که معادل ریالی آن بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۷۹۵ تومان

در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، صابون حمام و دستشویی از کشور‌های آلمان، امارات متحده عربی و فرانسه وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات صابون حمام و دستشویی

از کشور فرانسه به ارزش ۲۳۰ هزار و ۵۸۳ دلار بوده است.

واردات ۵۶ تن صابون حمام و دستشویی

واردات 56 تن صابون حمام و دستشویی به کشور : به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۶ تن صابون حمام و

دستشویی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم صابون حمام و دستشویی به کشور

۴۲۲ هزار و ۶۱۶ دلار ارز از کشور خارج شد

که معادل ریالی آن بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۷۹۵ تومان

در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، صابون حمام و دستشویی از کشور‌های آلمان، امارات متحده عربی و فرانسه وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات صابون حمام و دستشویی

از کشور فرانسه به ارزش ۲۳۰ هزار و ۵۸۳ دلار بوده است.

واردات 56 تن صابون حمام و دستشویی به کشور : به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۶ تن صابون حمام و

دستشویی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است.

بر اساس واردات این حجم حمام و دستشویی به کشور

۴۲۲ هزار و ۶۱۶ دلار ارز از کشور خارج شد

که معادل ریالی آن بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۷۹۵ تومان

در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، صابون حمام و دستشویی از کشور‌های آلمان، امارات متحده عربی و فرانسه وارد ایران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوی گمرک بیشترین واردات صابون حمام و دستشویی

از کشور فرانسه به ارزش ۲۳۰ هزار و ۵۸۳ دلار بوده است.

سایر مطالب مرتبط

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد