مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

044 3337 98 01

فارسی English Türkçe Русский

واردات ، ترخیص ، خرید انواع ادوات کشاورزی

واردات ، ترخیص ، خرید انواع ادوات کشاورزی

واردات ، ترخیص ، خرید انواع ادوات کشاورزی :عرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های اکسترودینگ،کشش، تکسچرینگ، یا برش مواد نسجی یا مصنوعی 84440000 است با حقوق گمرکی 5%

سواتر

کمباین کششی پنبه

کمباین کششی چغندر قند

کاه خرد کن

آسیاب پشت تراکتوری

واردات و ترخیص ادوات برداشت و پس از برداشت سواتر کمباین کششی پنبه کمباین کششی چغندر قند کاه خرد کن آسیاب پشت تراکتوری   واردات و ترخیص ادوات خاک ورزی گاو آهن رتیواتور دیسک کشاورزی روتو تیلر لولر   واردات و ترخیص ادوات کاشت کمبینات بذر کار کود کار کود پاش بذرکار کودکار   واردات و ترخیص ادوات داشت لوازم سمپاش دستگاه مقابله با سرمازدگی سمپاش کولتیواتور وجین کن و سله شکن   واردات و ترخیص لوازم یدکی ادوات کشاورزی قطعات یدکی ادوات کشاورزی تیغه چرخ دنده جک هیدرولیک گاردان

 

 

واردات و ترخیص ادوات خاک ورزی

گاو آهن

رتیواتور

دیسک کشاورزی

روتو تیلر

لولر

 

واردات و ترخیص ادوات کاشت

کمبینات

بذر کار

کود کار

کود پاش

بذرکار کودکار

واردات و ترخیص ادوات داشت

لوازم سمپاش

دستگاه مقابله با سرمازدگی

سمپاش

کولتیواتور

وجین کن و سله شکن

قطعات یدکی ادوات کشاورزی

تیغه

چرخ دنده

جک هیدرولیک

گاردان

واردات ، ترخیص ، خرید انواع ادوات کشاورزی

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آلات نساجی
واردات ، ترخیص ، خرید ماشین آلات نساجی
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های اکسترودینگ،کشش، تکسچرینگ، یا برش مواد نسجی یا مصنوعی 84440000 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های تهیه الیاف نسجی: ماشین های حلاجی 84451100 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های شانه زنی 84451200 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های کشش یا فیتیله کنی الیاف 84451300 است با حقوق گمرکی 5%
بازرگانی اسماعیلی | واردات ، ترخیص ، 
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های ریسندگی مواد نسجی 84452000 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های دولا کردن یا تابیدن نخ نسجی 84453000 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های نخ پیچی (ماسوره پیچی) ، قرقره پیچی یا باز کردن مواد نسجی 84454000 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پودباف ذیل ردیف 8446 است
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پود باف برای بافتن پارچه به عرض حداکثر 30 سانتی متر 84461000 است با حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های بافندگی تار و پود باف برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از30 سانتی متر از نوع بدون ماکو 84463000 است با احتساب حقوق گمرکی 5%
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین های کشباف گردباف با استوانه ای به قطر حداکثر 165 میلی متر 84471100 است با احتیاب حقوق گمرکی 5%
بازرگانی اسماعیلی | واردات ، ترخیص ،
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین کشباف تخت باف ، ماشین های دوختنی- بافتنی 84472000 است
تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آلات رنگرزی برای پارچه های کشباف 84514000 است

سایر مطالب مرتبط

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)