مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

021 2842 5880

فارسی English Türkçe Русский

مشاوره بازرگانی

مشاوره بازرگانی

مشاوره بازرگانی در دنیای امروز اهمیت ” خرید خارجی ” بر هیچکس پوشیده نیست اغلب کشورهای جهان به دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند.

برقراری این روابط نیاز به آشنایی با مراحل ورود کالا ، منابع تهیه کالا ، آشنایی با شرایط پرداخت ، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ، گشایش اعتبار ، انواع بیمه حمل و نقل ، بازرسی کالا ، اسناد حمل ، بارنامه ، عدل بندی ، گواهی بازرسی و مراحل ترخیص کالا دارد.

همچنین تصمیم گیری در خصوص شروع یک فعالیت تجاری مستلزم این آشنایی ها و برآوردی از هزینه های مرتبط به خرید و فروش اعم از قیمت کالا ، هزینه های حمل ، هزینه های گمرکی و …. دارد .

شرکت بازرگانی اسماعیلی  با داشتن کارشناسان متخصص و پرسنل با تجربه و بهره گیری از آخرین اطلاعات راهبردی، شما را در زمینه آشنایی با کلیه امور گمرکی ( تعرفه ها، قوانین، مقررات، بخشنامه ها و …) یاری نموده و خدمات لازم را ارائه می نماید.

* فهرست برخی از خدمات قابل ارائه توسط شرکت بازرگانی اسماعیلی: