مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

044 3337 98 01

فارسی English Türkçe Русский

عوارض صادراتی مرغ به ۱۵۰۰ تومان کاهش یافت

 

 

 

 

 

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تقلیل عوارض صادراتی مرغ به ۱۵۰۰ تومان به گمرک ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم:

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در مکاتبه ای با مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران مصوبه ستاد تنظیم بازار

در خصوص کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان را ابلاغ کرد.

بر این اساس  کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان

به ازای هر کیلو تا پایان تیر ماه سال جاری تمدید گردید.

همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز

موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

عوارض صادراتی مرغ به ۱۵۰۰ تومان کاهش یافت

همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

 

 

همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

خرداد ماه موافقت شدهمچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی ا

رز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

.همچنین با صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن و به صورت مجوز موردی

ارز مرزهای سیستان و بلوچستان تا پایان خرداد ماه موافقت شد.

 

 

صادرات مرغ ، عوارض صادرات مرغ ، شرایط صادرات مرغ ، گمرک صادرات مرغ ، صادرات و واردات مرغ

سایر مطالب مرتبط

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد