مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

044 3337 98 01

فارسی English Türkçe Русский

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی گمرک ایران اعلام کرد: موجودی کالاهای اساسی در بنادر به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن افزایش یافته است

و هم اکنون ۵۱ شناور درحال پهلوگیری یا تخلیه اقلام اساسی و ضروری هستند.

 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گمرک ایران از وفور کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات خبر داد و اعلام کرد:
موجودی کالاهای اساسی در بنادر به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن افزایش یافته است
و هم اکنون ۵۱ شناور درحال پهلوگیری یا تخلیه اقلام اساسی و ضروری هستند.
 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این خصوص گفت:
گمرک، مجاز به ترخیص «درصدی» یا «کامل» کالا‌های «در صف تخصیص ارز» نیست؛
کالا‌های «در صف تأمین ارز» ترخیص می‌شوند.


آقای مهرداد جمال ارونقی افزود: مطابق آمار رسیده از مراجع ذیربط، موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور تا روز جاری به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن می‌رسد

که با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی گمرک و بندر، از یکسو نسبت به ترخیص اقلام اساسی
موجود در بنادر در حداقل زمان اقدام شده
 
و از سوی دیگر شناور‌های حاوی کالا‌های اساسی درحال ورود، پهلوگیری و تخلیۀ کالای خود در بنادر هستند
 
، به نحوی که تعداد ۱۴ شناور حاوی بیش از ۴۳۰ هزار تن درحال تخلیه در بنادر شهید رجایی، امام خمینی (ره)، نوشهر، انزلی و
 
امیرآباد بوده و همچنین ۳۷ شناور حاوی بیش از ۹۴۰ هزار تن اقلام اساسی، در لنگرگاه، منتظر تخلیۀ کالا‌های خود هستند.

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی


وی میزان کالا‌های غیراساسی غیر کانتینری موجود در بنادر را بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت:
 
همانطور که قبلاً نیز اشاره شده برآورد‌ها حاکی است
بیش از ۸۰% این اقلام، کالا‌های سرمایه‌ای و ماشین آلات مرتبط با خطوط
 
تولید، تجهیزات پالایشگاهی، نیروگاهی و اجزاء و قطعات پروژه‌های راهبردی است
که با اظهار این کالا‌ها و انجام تشریفات
گمرکی مربوطه، نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام می‌شود.

معاون فنی گمرک ایران اضافه کرد: با توجه به درخواست برخی صاحبان کالا از گمرکات کشور در خصوص ترخیص اقلام موجود
 
در بنادر و گمرکات کشور و یا صدور اجازۀ ترخیص درصدی برای این کالاها، باید چند نکتۀ مهم را مدنظر قرار داد.
 
وفق نص قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که ا
ین تشریفات گمرکی، با تسلیم اظهارنامه به گمرک صورت می‌پذیرد.

ارونقی داشتن «ثبت سفارش» وزارت صنعت، معدن و تجارت را از الزامات اصلی
اظهارکالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی بر شمرد و گفت:
 
مطابق مصوبۀ شمارۀ ۴۳۵۳ مورخ ۹۷/۱/۲۲ هیئت وزیران، واردات همه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور
اعم از مناطق آزاد تجاری
 
– صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی به جز موارد استثناء، بدون ثبت سفارش ممنوع است.

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی

 
باید توجه داشت ارز مورد نیاز همه کالا‌های ثبت سفارش شده در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

معاون گمرک ایران در ادامه با اشاره به اختیارات تفویض شده
به گمرک برای «ترخیص درصدی» اقلامی که فاقد کد رهگیری بانک
هستند گفت:
 
وفق مفاد مصوبات ابلاغی، «صرفاً» به گمرک اجازه داده شده است
تا نسبت به ترخیص درصدی از کالا‌های دارای اولویت ۱ و ۲
گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی
 
، مناطق ویژۀ اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا آن‌هایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند،
 
دارای ثبت سفارش بانکی بوده و «در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند اقدام کند؛
 
بنابراین گمرک در خصوص مواردی که کد رهگیری بانک به گمرک ارائه نشده است
 
، صرفاً می‌تواند نسبت به ترخیص درصدی اقدام کند مشروط بر این که این اقلام
«در صف تأمین ارز بانکی» باشند.
 
البته به اذعان بانک مرکزی، بانک‌های عامل برای کالا‌هایی که در صف تأمین ارز بانکی هستند

افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی

 
اعلامیۀ تأمین ارز صادر و صاحب کالا با ارائه اعلامیۀ تأمین ارز و رعایت سایر مقررات می‌تواند
نسبت به ترخیص کل کالا اقدام کند.

ارونقی اضافه کرد: با توجه به حجم مکاتبات و مراجعات روز‌های اخیر، باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که گمرک ایران،
 
همچنین گمرکات اجرائی کشور، مجاز به ترخیص درصدی یا کامل کالا‌هایی که
«در صف تخصیص ارز بانکی» قرار دارند نیستند
 
و از صاحبان کالا درخواست می‌شود از ارائه هر نوع درخواستی مبنی بر ترخیص
درصدی یا کامل کالا‌های «در صف تخصیص ارز»،
 
بدلیل نداشتن مجوز قانونی برای ترخیص توسط گمرک و تبعات بعدی آن خودداری کنند..

سایر مطالب مرتبط

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)