مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

dutas tablet price 0939 5555 764

فارسی English Türkçe Русский

چگونه یک شرکت ترخیص کالا داشته باشیم؟ (مراحل اخذ کارت حق العمل کاری)

همان طور که می دانید و ما نیز در مطلبی با عنوان “وظایف و ویژگی های شرکت ترخیص کالا چیست؟” بیان کردیم، شرکت ترخیص کالا به شرکتی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی است و با گرفتن مجوز های مربوطه می تواند به عنوان نماینده قانونی صاحب کالا اقدام به ترخیص کالا نماید.

یکی از مسائل مهم در تبدیل شدن به یک شرکت ترخیص کالا گرفتن کارت حق العمل کاری است. این کارت که از سوی گمرک صادر می شود، نشان دهنده توانایی و صلاحیت صاحبان شرکت می باشد.

 

click this site Read Full Article اما چگونه شرکتی این کارت را باید اخذ نماید؟

اگر شرکتی بخواهد کارت حق العمل کاری را دریافت کند باید در آزمون حق العمل کاری شرکت نماید اما، هر شخصی اجازه شرکت در این آزمون را ندارد بلکه؛

اگر فردی دارای شرایط ذکر شده بود، می تواند در آزمون حق العمل کاری شرکت کند و در صورت قبولی می تواند کارت حق العمل کاری را دریافت کرده و شرکت خود را به یک شرکت ترخیص کالا تبدیل نماید.

شخصی که در آزمون حق العمل کاری قبول می شود باید مدارک خواسته شده را به گمرک مربوطه تحویل دهد تا گمرک پس از تایید مدارکش و با توجه به قبولی او در آزمون برای آن کارت حق العمل کاری صادر کند و به او اجازه فعالیت به صورت یک شرکت ترخیص کالا را بدهد. همچنین اگر شخصی بخواهد در چندین گمرک کشور فعال باشد باید مدارک خود را به اداره کل گمرک تحویل دهد.

کارت های حق العمل کاری اعتباری یک ساله دارند. اما این کارت ها قابلیت تمدید را نیز دارا می باشند. در واقع اگر شرکت ترخیص کالا تمام کار های خود را قانونی انجام دهد می تواند کارت خود را تا چها بار یا به مدت پنج سال تمدید کند. پس از طی مدت مزبور شرکت ترخیص کالا باید مراحل اخذ پروانه و کارت حق العمل کاری را طی نماید.

تهیه و تدوین : واحد تامین محتوا

سایر مطالب مرتبط