مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

Dilantin amex 0939 5555 764

فارسی English Türkçe Русский

چراغ سبز گمرک به واردات انبه از فیلیپین

واردات انبه از کشور فیلیپین با رعایت ریسک قرنطینه ای متوسط، آزاد اعلام شد.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، سعید عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وکیلی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد که واردات انبه ازکشور فیلیپین با شرایط ریسک قرنطینه‌ای متوسط و رعایت سایر شرایط قرنطینه‌ ای امکان پذیر است.

 

واردات انبه از فیلیپین

1398/11/19

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران،

سعید عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وکیلی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد

که واردات انبه ازکشور فیلیپین با شرایط ریسک قرنطینه‌ای متوسط و رعایت سایر شرایط قرنطینه‌ ای امکان پذیر است.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران،

سعید عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وکیلی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد

که واردات انبه ازکشور فیلیپین با شرایط ریسک قرنطینه‌ای متوسط و رعایت سایر شرایط قرنطینه‌ ای امکان پذیر است.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران،

سعید عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به وکیلی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد

که واردات انبه ازکشور فیلیپین با شرایط ریسک قرنطینه‌ای متوسط و رعایت سایر شرایط قرنطینه‌ ای امکان پذیر است.

 

سایر مطالب مرتبط