مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

0939 5555 764

فارسی English Türkçe Русский

نکات مهم در قرارداد فروش در ترخیص کالا

یکی از موارد مهم در ترخیص کالا توجه به مسائل قرارداد فروش است. زیرا موارد و نکته هایی که در قرارداد های فروش قید می گردد می تواند بر حمل کالا تا ترخیص کالا اثر گذار باشد. به همین دلیل در هر قراردادی معمولا مجموعه ایی از مفاد مختلف ذکر می شود و در این مطلب ما قصد داریم به آن دسته از مفاد مرتبط با ترخیص کالا بپردازیم.

 

check my source lopinavir and ritonavir india نکات مهم…

یکی از مفاد مهم در ترخیص کالا در قرارداد های فروش این است که مسئولیت ترخیص کالا و گرفتن مجوز های لازم چه در مورد صدور کالا و چه در مورد خروج کالا مشخص گردد. در واقع در این قرارداد ها باید مشخص شود که مسئولیت این کار ها به عهده ی خریدار است یا فروشنده.

هر فروشنده یا خریداری باید بداند در کدام بخش از فعالیت های ترخیص کالا، او باید اقدامات لازم را انجام دهد. مشخص کردن این موارد از بروز مسائل حقوقی فی ما بین فروشنده و خریدار جلوگیری می نماید.

در فرآیند ترخیص در موارد وارداتی، پرداخت هزینه های مالیات و ارزش افزوده باید به صورت مشخص در قرارداد قید شود. هر کدام از طرفین در معامله باید بدانند چه کسی وظیفه پرداخت این هزینه ها را دارد.

در بسیاری از مواقع کشور ها قوانینی را در ارتباط با کالا های ممنوع الورود یا ممنوع صدور وضع می نمایند و در چنین شرایطی ممکن است کالا در مسیر حمل یا ترانزیت باشد. در قرارداد فروش باید تعیین گردد که در صورت چنین شرایطی کدام یک از طرفین ریسک عدم ترخیص کالا یا ریسک پذیرش شرایط و قوانین جدید را می پذیرد. ممکن است یکی از طرفین بخواهد چنین ریسکی را نپذیرد بنابر این، باید در مفاد قرارداد فروش این مسائل را در بند موارد فورس ماژور قید نماید یا در بخش شرایط فسخ قرارداد می تواند مواردی را در ارتباط با شرایط ذکر شده، لحاظ کند.

 

this hyperlink لزوم مشاوره

همان طور که مطالعه نمودید توجه کردن به قرارداد فروش بسیار مهم است زیرا، شرایط پیش رو در فرآیند ترخیص می تواند متغیر باشد. بسیاری از بازرگانان به درج موارد مختلف در قرارداد توجه ایی ندارند یا بدون آینده نگری های لازم قرارداد فروشی را امضا می نمایند و در ترخیص کالا به مشکل بر می خورند. به همین دلیل قبل از هر امضایی در قرارداد بهتر است تجار گرامی از شرکت های معتبر مشاوره کسب کنند.

تهیه و تدوین : واحد تامین محتوا

سایر مطالب مرتبط