مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

go to the website 0939 5555 764

فارسی English Türkçe Русский

خودرو‌های پلاک اروندی ترخیص می‌شوند

ترخیص در گمرک خرمشهر

استاندار خوزستان:

با مصوبه دولت، همه خودرو‌های پلاک اروندی دپو شده در گمرک خرمشهر ترخیص می‌شوند.

به گزارش پرشین خودرو، آقای غلامرضا شریعتی در خصوص ترخیصکالا در گمرکات خوزستان افزود:

بر اساس مصوبه هیئت دولت و اعلام گمرک ایران، همه خودرو‌هایی که در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) بودند و اجازه ترخیص نداشتند، ترخیص می‌شوند.

خودرو‌های پلاک اروندی ترخیص می‌شوند

استاندار خوزستان گفت: این مصوبه شامل خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی و تولید کشور آمریکا نیز است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در این باره گفت:

با مصوبه هیئت دولت خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی موجود در گمرک که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن‌ها قبض انبار منطقه صادر شده است.

برای تردد در محدوده منطقه آزاد اروند تعیین تکلیف می‌شوند.

به گفته آقای مهرداد جمال ارونقی، ۲۲۷ خودرو در گمرک (منطقه آزاد اروند) قرار دارد که ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند.

1398/11/27

گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر گمرک خرمشهر 

ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا ترخیصکالا 

گمرک خرمشهر

 گمرک خرمشهر

سایر مطالب مرتبط