مشاوره بگیرید..!

تلفن تماس :

0939 5555 764

فارسی English Türkçe Русский

بررسی اصطلاح دموراژ و دیسپچ در ترخیص کالا

همان طور که می دانید ترخیص کالا فرآیندی است که می تواند اصطلاحات گوناگونی را در خود جای دهد. هر کدام از اصطلاحاتی که در ترخیص کالا استفاده می شود معنا و تفسیر خاص خود را دارد. در سایت اسماعیلی به صورت دوره ایی به بررسی اصلاحات پرکاربرد در امر ترخیص می پردازیم. ضرورت این مسئله از این جهت مهم است که هر بازرگانی که بخواهد کار های تجاری و گمرکی خود را بهتر مدیریت کند باید تا حدودی با این اصطلاحات آشنا باشد. بسیاری از بازرگان معتقد هستند که اگر کار را به شرکت ترخیص کار بسپاریم ضرورتی بر یادگیری اصطلاحات مرتبط با ترخیص کالا نداریم! در حالی که این تفکر به شدت اشتباه است، زیرا بازرگان باید بتواند با افزایش دانش خود در این حوزه با شرکت های ترخیص کار تعامل کند به عنوان مثال: اگر شرکت ترخیص کار به بازرگانی بگوید الان کالای شما در وضعیت دموراژ است و بازرگانِ بی اطلاع از اصطلاحات گمرکی از این واژه سر درنیاورد چگونه می خواهد تصمیمات تجاری اتخاذ کند…

 

دموراژ در ترخیص کالا به چه معناست؟

دموراژ همان خسارت معطلی است. اگر بارگیری یا تخلیه بار بیش از زمان مقرر در قرار داد باشد بازرگانی که کشتی را اجاره کرده است باید بابت این تاخیر به مالک کشتی خسارت دهد. به این فرآیند دموراژ یا خسارت معطلی در ترخیص کالا گفته می شود. فعالیت های بارگیری یا تخلیه بار باید مطابق با زمانی که در قراداد ذکر شده است انجام شود. در قرارداد ها معمولا برای وقوع دموراژ در فرآیند ترخیص کالا بابت هر یک روز تاخیر مبلغی تعیین می شود.

 

دیسپچ به چه معناست؟!

همان طور که گفتیم در ترخیص محموله ها اعم از بارگیری یا تخلیه؛ زمانی مشخص در قرار داد ذکر می شود که کلیه فعالیت ها باید طبق زمان بندی لحاظ شده در قرارداد پیش رود. دیسپچ نقطه مقابل دموراژ است. اگر زودتر از زمان قید شده در قرار داد فعالیت های بارگیری یا تخلیه کالا ها صورت گیرد در چنین شرایطی طبق قرارداد فی مابین بین مالک کشتی و تاجر اجاره کننده مبلغی به عنوان دیسپچ یا پاداش پرداخت می گردد.

تهیه و تدوین : واحد تامین محتوا

سایر مطالب مرتبط