مشاوره بگیرید..!

واتس آپ :

0443 337 98 01

فارسی English Türkçe Русский

اصطلاحات مورد استفاده در ترخیص کالا

در ترخیص کالا از گمرک، معمولا اصطلاحاتی رایج می باشد. معنی بعضی از این اصطلاحاتِ به کار گرفته شده در ترخیص کالا تقریبا واضح است اما، معانی بعضی از این اصطلاحات پیچیده تر و دشوارتر است.

اگر بازرگانی بخواهد بر فرآیند ترخیص کالا مسلط شود باید با معانی اصطلاحات گمرکی در این زمینه نیز آشنا گردد.

یکی از اصطلاحاتی که در ترخیص کالا حتما به کارتان می آید. سند حمل است. اما سند حمل به چه معناست؟ و شامل چه مواردی می شود؟  بارنامه ی کالا همان سند حمل قلمداد می شود.

سند حمل یا بارنامه به اختصار با حروف انگلیسی BOL یا BL  هم مشخص می شود. و نشان دهنده ی سندی است که توسط شرکت حمل کالا صادر شده است. زمانی که در ترخیص کالا با این سند مواجه می شوید به معنای این است که کالای معین در مکانی مشخص برای تحویل در مقصدی معین تحویل گرفته شده است.

در واقع بارنامه ی کالا به غیر از سند حمل کالا بودن نشان دهنده ی رسید دریافت کالا نیز می باشد  و می توان به نوعی آن را سند مالکیت هم در نظر گرفت. همان طو که مشاهده کردید سند حمل از اصطلاحاتی است که در ترخیص کالا شامل چندین معنی می شود. اگر کالای شما خسارتی ببند سند حمل می تواند در زمان ادعای خسارت به سازمان بیمه به کار شما آید.

سند حمل در ترخیص کالا شامل موارد زیر می شود:

امیدواریم آشنایی با این سند برای شما مفید واقع شده باشد و مطمئن باشید در فرآیند ترخیص کالایتان به کار شما خواهد آمد.

تهیه و تدوین : واحد تامین محتوا

سایر مطالب مرتبط